AmConv

AmConv to darmowa aplikacja przeznaczona dla systemu Windows, która umożliwia konwersję śladu zapisanego w Automapie do formatu OziExplorera (PLT). Program automatycznie rozpoznaje wersję pliku (2.x, 3.x, 4.x, 5.x) oraz potrafi odczytać uszkodzone pliki, tj. te, których Automapa nie potrafi wyświetlić. Dodatkowo możliwe jest także dokonanie analizy trasy i otrzymanie wielu przydatnych informacji, np. średnia prędkość, ilość przewyższeń, maksymalne nachylenie.

Pobierz

AmConv v0.8 [211 kB]
[ ] 2008-05-29
[+] wsparcie dla formatu pliku Automapa 5.x
[*] poprawiony błąd 'List index out of bounds' występujący przy wybraniu jednego pliku

AmConv v0.7 [211 kB]
[ ] 2008-03-31
[+] możliwość konwersji wielu plików na raz

AmConv v0.6 [210 kB]
[ ] 2007-06-12
[+] wsparcie dla formatu pliku Automapa 4.x

AmConv v0.5 [216 kB]
[ ] 2005-02-19
[+] automatyczne wpisanie nazwa pliku przy zapisie
[+] pomijanie uszkodzonych danych
[+] pomijanie linii o złej długości
[+] zapisywanie analizy śladu do pliku .TXT (wymagany program TrackAnalyser.exe)
[-] zmieniony nagłówek pliku wyjściowego

AmConv v0.4 [169 kB]
[ ] 2004-08-16
[+] przyspieszona konwersja dużych tracków
[+] zmniejszone zapotrzebowanie na pamięć operacyjną
[+] optymalizacja zapisu tracków w formacie PLT
[+] dodatkowe zabezpieczenie przed błędami w pliku .GPS

AmConv v0.3 [170 kB]
[ ] 2004-07-27
[+] dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzonymi plikami
[-] poprawiony odczyt pliku

AmConv v0.2 [169 kB]
[ ] 2004-07-26
[+] zabezpieczenie przed zawieszaniem się programu
[+] możliwość przerwania konwersji
[+] pasek pokazujący postęp konwersji
[+] rozszerzone komunikaty o postęp pracy w procentach

AmConv v0.1 [163 kB]
[ ] 2004-07-19
[*] udostępnienie programu
[+] rozróżnianie wersji pliku i możliwość odczytu plików uszkodzonych

Zrzuty ekranu